درباره آهک

تاریخچـــه تولیـــد آهــــک

عموما مردم از آهک و نوع و شیوه تولید آن چیزی نمی دانند.
تولید آهک به دو روش سنتی و صنعتی تولید می گردد.
روش سنتی تولید آهک هزاران سال است که توسط بشر انجام می شود.

امروزه نیز با وجود ابداع روش های صنعتی همچنان از روش های سنتی گذشتگان برای تولید آهک استفاده می گردد، زیرا هم کیفیت مناسبی دارد و هم برای کارگاه های کوچک تولید آهک روش خوبی محسوب می شود.

فرآوری آهک همیشه با پخت آن همراه است و برای این منظور نیاز به کوره آهک پزی است.

روش تولیـد سنتـی آهـک

تفاوت آهـک سنتـی و صنعتـی

البته پخت آهک در روش سنتی زمان بیشتر و حرارت کمتری نسبت به حالت صنعتی دارد.

نمی توان گفت که آهک سنتی از نظر کیفیت بهتر است یا آهک صنعتی زیرا هریک دارای کاربردهای مخصوص به خود بوده و هر صنعتی ترجیح می دهد از یکی از این دو نوع محصول استفاده نماید.

تفاوت اصلی در تولید سنتی و صنعتی آهک در کوره های آن می باشد.
کوره سنتی در داخل زمین به صورت تنور بوده و کوره آهک صنعتی به شکل دوار یا روتاری و از جنس آلیاژ خاصی می باشد.

کاربردهـای آهـک سنتــی

آهک سنتی دیر واکنش است و درصد خلوص بالاتری نستب به صنعتی دارد به همین دلیل در بخش ساختمان، ضدعفونی در پرورش دام و طیور، دفن زباله، تولید آهک هیدراته و تولید آجرهای اتو کلاو شده که از نظر سبک سازی ساختمان بسیار موثر است .