جزئیات محصول

سوپر گچ صالح


این گچ سه برابر مستحکم تر از سایر گچ هاست. سوپر گچ صالح به عنوان یک لایه نازک به ضخامت 4-3 میلی متر روی لایه زیرین گچ کاری (گچ سفید کاری و ساختمانی) اجرا می شود که سفیدی و درخشندگی و براقیت فوق العاده ای را به نمای داخلی ساختمان می بخشد این گچ از نظر سفیدی جایگزین رنگ می شود که به طبع، هزینه را کاهش و سرعت و سهولت اجرا را افزایش می دهد.