جزئیات محصول

ماسه بادی (25kg)


این ماسه، دارای دانه های بسیار ریزی بوده و از آن در ملات های آبی و ساروج استفاده شده است. بدون خاک بودن این ماسه باعث شده که از این ماسه جهت زمین های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بدون خاک بودن این ماسه باعث شده تا در ساختمان به عنوان ماسه بسیار با کیفیت برای بندکشی، ملات زیر کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است این ماسه کاربرد صنعتی نیز داشته و در ریخته گری و سند بلاست و ... مورد استفاده قرار می گیرد.