جزئیات محصول

پودر سنگ معدنی( 25kg )


این پودر تهیه شده از بهترین نوع سنگ کربنات کلسیم می باشد. بنابر این خلوص بسیار بالا و سفیدی و نرمی و مصرف حداقلی سیمان و ... مورد توجه مصرف کنندگان این نوع پودر قرار گرفته.
موارد مصرف : 1. سفید کاری با سیمان 2. بندکشی کاشی و سرامیک و موزائیک و ... 3. موزائیک سازی 4. دوغ آب ریزی پشت سنگ های چینی و مرمر.
مزایای کار : کیفیت عالی، کاهش مصرف سیمان، سفیدی، سهولت کار توسط استادکار، پرداخت پذیری عالی با قابلیت شستشو.